SCAMMER

Tổng hợp những thợ , cửa hàng mobile làm ăn thiếu uy tín , order dịch vụ làm xong không thanh toán tiền ,cháo gà..ae làm dịch vụ online or thường xuyên mua bán online hãy cẩn thận khi giao dịch với các đối tượng này !

No Content Available